default logo
Spaarrekeningen vergelijken

Interesten op spaarboekje berekenen

Door de nieuwe wetgeving met betrekking tot getrouwheidspremies is de berekening van de interesten op een spaarboekje, die je opbouwt door te sparen, moeilijker geworden:

* Basisrente : Geld sparen brengt basisrente op vanaf de kalenderdag waarop de verrichting plaatsvindt en dit tot de kalenderdag van de opvraging.

* Aangroeipremie : indien van toepassing, wordt ze toegekend voor een periode van zes kalendermaanden voor elke aangroei van het spaargeld (op dezelfde rekening) die gedurende zes kalendermaanden op de rekening blijft staan.

* Getrouwheidspremie : deze wordt toegekend per jaar voor elk bedrag dat gedurende twaalf opeenvolgende kalendermaanden, volgend op de periode waarover de aangroeipremie wordt toegekend, op de rekening staat.

Berekening van rente kan via volgende formule:
(Kapitaal x Rente x (aantal dagen))/365